Shakti Living. Co je Káléšvarovo vástu?


Vástu je jedním z nejcennějších pokladů starověké Indie. Slovo „vástu“ znamená „bydlet, žít“. Vástu se postupem času rozvinulo ve vědu zabývající se uspořádáním životního a pracovního prostoru v souladu se zákony přírody a s respektem k vnitřní struktuře základních sil stvoření.

Když se řekne „žít v souladu s přírodou”, většinou si představíme život někde na samotě daleko od všeho dění. Vástu však funguje všude - i ve městě. Doklady o tom můžeme najít napříč staletími na všech kontinentech: podle vástu byly budovány domy, chrámy, pevnosti, paláce a dokonce i celá města, která přežila tisíce let a sehrála významnou historickou úlohu. Cílem vástu je vytvořit harmonii mezi člověkem a kosmem. Nabízí nám základ pro naplněný a úspěšný život - na materiální i duchovní úrovni.

Šrí Káléšvara, jeden z předních vástu expertů naší doby, toto rozsáhlé vědění upravil, otestoval a vyučoval, tak aby odpovídalo požadavkům moderního života. Tyto znalosti předal svým studentům. Trénoval je v teorii i praxi, aby byli schopni vástu používat a předávat ho druhým - tzn. pomáhat vytvářet životní prostory, které svým obyvatelům poskytují skutečnou rovnováhu a harmonii, na hluboké duševní úrovni je léčí a podporují je ve všech oblastech života.


Když jsou váš pozemek, jeho hraniční zdi, dům a jeho interiéry vybudovány podle perfektního vástu, přinese vám to silný mír, prosperitu, sílu a štěstí. To jsou nejdůležitější věci v životě člověka. 80 % vašich problémů lze vyřešit pomocí vástu. Váš život bude šťastný a požehnaný.

Šrí Káléšvara